Фабрична обиколка

CAD

Рязане

Склад на готовите продукти

Инспекция

Работилница за хардуерна обработка

Опаковане

Склад за части

Шиене

Доставка

.